tekst hier

tekst hier

Heb je vragen hoe je voor je moeilijke zaken in je leven aanpakt.
Allerlei zaken die je verontrusten of je stress of ongemak bezorgen.
Hoe kan je dat misschien zelf aanpakken?
Of met wie kan je in overleg gaan om je te helpen om dit samen aan te pakken?
Durf contact op te nemen

http://www.jeugdhulp.be/mijn-jeugdhulp/jongere-en-ouders/bemiddeling
http://jeugdhulp.be/sites/default/files/docs/flyer_bemiddelling_vlbr.pdf