Durven vraagt moed

Durven onaangename ervaringen, zaken die u stress bezorgen en die u als een probleem aanvoelt aanpakken is niet zo gemakkelijk.

We zijn geneigd verder te doen zoals we gewoon zijn, we sluiten ons af en gaan misschien in de verdegiging of tegenaanval.

Durf bemiddelen biedt een veilige plek om in contact en overleg te treden met al wat en wie u stress bezorgt.

Durf eerst contact op te nemen met een onpartijdige, neutrale deskundige die geen deel uitmaakt van uw "systeem" of context waarbinnen u wrevel, ongemak of zoveel meer voelt.